“Ja. Ik zie een verband tussen mystiek en de ontpersoonlijking in de moderne poëzie. De Amerikaans-Britse dichter T.S. Eliot zei: Poëzie is geen expressie van persoonlijkheid, maar juist een ontsnappen aan die persoonlijkheid. De moderne poëzie mag niet over het Zelf gaan, niets in het gedicht mag herinneren aan de particuliere beslommeringen van zijn maker, die moet zichzelf wegcijferen, deconstrueren.

“De mystiek kent dezelfde denkfiguur: om God te kunnen ontmoeten, moet je het ego, het Zelf afleggen. Marguerite Porete, een begijn die in 1310 in Parijs op de brandstapel belandde en aan wie ik een gedicht wijd, zegt: Je moet jezelf opgeven, teneinde met Zijn genade te kunnen volstromen, vrede te vinden en perfectie te bereiken. Porete stelde dat deugden helemaal niet nodig zijn. Volgens haar zijn de meeste mensen slechts deugdzaam uit vrees voor straf en in de hoop op beloning. Als wij de menselijke vrije wil inleveren, zegt zij, en Gods wil daarvoor in de plaats stellen, dan doen we – want onzelfzuchtig – per definitie het goede en volgen de deugden vanzelf.

“Het heikele punt, ook in de mystiek van Porete, is dat, om vervolgens verslag te kunnen doen van die openbaring, je jezelf weer moet innemen. Du moment dat je dat doet, geraak je vanzelf weer uit Zijn gratie. Die paradox vind ik fascinerend.”

René Huigen op Trouw.

BOZAR LITERATURE start dit najaar met een nieuw initiatief: de BOZAR BOOK CLUB. Vanaf eind september is er elke maand afwisselend een Franstalige en een Nederlandstalige leesclub, onder deskundige begeleiding van twee gerenommeerde auteurs. Stefan Hertmans start met “De kaart en het gebied” van Michel Houellebecq (meer op Bozar)

Vers Brussel

juni 30, 2011

Beeldend kunstenaar Christophe Terlinden verwerkte het gedicht ‘Als dichters voorbijkomen‘ van Abdellatif Laâbi in een sculptuur voor de Prinses Elisabethwijk in Schaarbeek.

Het beschrijf nam in 2004 het initiatief om in te spelen op de taalrijkdom van Brussel en poëzie een prominente en permanente plaats te geven in de stad, in een variatie op het fenomeen van de stadsdichters in andere steden.

Twaalf dichters uit evenveel taalgebieden, van Lissabon tot Moskou en van Stockholm tot Kinshasa, brachten om beurten een bonte en veelstemmige ode aan de poëzie van de grootstad.

Alle gedichten en kunstwerken van het project Vers Brussel zijn nu terug te vinden op dit kaartje.

Het icoon (en enfant terrible) van de moderne kunst in Groot-Brittannië, Tracey Emin, neemt in de komende maanden de taak van kunstambassadrice van British Airways op zich. Emin zal een ‘kunst-protégé’ recruteren en vervolgens begeleiden bij het maken van kunstwerken die 12 vliegtuigen moeten versieren in het kader van de Olympische Spelen 2012 in Londen. Wie zin heeft in een “fantastic boost with world class mentoring” voor het BA Great Britons Programme – zo heet het beestje – kan zich nog inschrijven tot eind juli op deze website.

Lees ook de korte Proust-questionnaire met Tracey Emin die op de vraag What’s the best advice you’ve been given? het volgende antwoord geeft:

Measure twice, cut once.

Ex-politici Wilfried Martens en Willy Claes spelen mee in een heropvoering van Thyestes van Hugo Claus

*

“Tussen al dat gekakel over het voorbije mislukte politieke jaar, tussen de schier eindeloze reeks open brieven en mails naar Bart en Elio, tussen de programma’s waarin men elkaar voor de voeten liep om een alweer nietszeggende eerste reacties van de hoofdrolspelers te horen … Tussen al dat hopeloze en zinloze gedoe van de voorbije weken dus, was er een beeld dat mij van mijn sokken blies. Een beeld dat voor mij nu al tot ‘beeld van het jaar’ verkozen mag worden. Een beeld dat verscheen op het eind van het Eén-journaal. Daar waar men meestal nog een (olijke) uitsmijter laat zien.” (Theatermaker Alain Platel over een recente opvoering van Thysestes van Hugo Claus)

*

“Many authors stop reading fiction at a certain age. Not reading fiction can be equivalent to not eating meat — it is fashionable, it enhances your moral standing, it makes you look like a conscious citizen: “I don’t smoke, I work out, I don’t read fiction.”” (Arnon Grunberg over een recente uitspraak van Philip Roth)

*

Dirk Van Bastelaere post een uittreksel uit een opiniestuk van NRC Next Hoofdredacteur, Rob Wijnberg. Het stuk verscheen op dinsdag 28 juni 2011 in de Vlaamse krant De Standaard, onder de titel: ‘Wilders’ waanbeelden gedijen het beste in verwarring’. Dirk Van Bastelaere vraagt u de scherpslijper in u tot spreken te brengen en vervolgens tot annotatie over te gaan op Alphavillle.

*

het sneeuwt zowaar de
schoenen vormen een paar
het plein is dood ik bijt met
mijn oog in het witte brood

Collagegedichten van Hertha Müller op Meander in Nederlandse vertaling.

*

“In de ‘Zoo van het denken’ jongleert de opzichter met kletsende biefstukken maar zitten de meeste dieren tamelijk verveeld voor zich uit te staren.” (Benders over de nieuwe Verhelst)

*

%d bloggers liken dit: