Les Murray leest PANIC ATTACK  op Poetry International. Vertaling Maarten Elzinga. Les Murray was ook een van de sprekers op het symposium ‘Poëzie en religie’ van De Wintertuin. (zie dit bericht)

Of de afschaffing op ministersbevel van de literaire tijdschriften vanaf 2012 al een ‘fait accompli’ is, valt nog te bezien nu vooraanstaande auteurs  schriftelijk protest hebben aangetekend tegen de beslissing van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Als klinkende namen zoals Jeroen Brouwers, Adriaan Van Dis, Maarten ’t Hart, Eva Gerlach, Arnon Grunberg, Tomas Lieske, Marita Mathijsen, Yves Petry, Thomas Rosenboom, Leo Vroman, Joost Zwagerman en tal van andere auteurs en essayisten aan de klok luiden kunnen ze op het Haagse binnenhof niet doen alsof ze niets gehoord hebben. Het laatste woord is dus volgens mij nog niet gevallen over deze zowel drastische als onbegrijpelijke overheidsbeslissing.
Een vaag punt in de hele discussie blijft het feit of Zijlstra’s beslissing alleen de papieren bladen treft of ook de internetactiviteiten van de tijdschriften om dezelfde reden – te weinig publieksbereik – niet langer wil steunen. Uit een stuk van Renske van Dijk op News Flash blijkt dat althans het Letterenfonds “de literaire tijdschriften actief aanmoedigt om te digitaliseren.” Hoe staan de literaire tijdschriften tegenover een grotere activiteit op het internet? Ik pluk deze drie reacties uit het stuk van Renske van Dijk: Lees de rest van dit artikel »

Our Americas

juni 18, 2011

Servische kunstenaar Rasa Todosjievic op de Biënnale van Venetië

*

Charles Bernstein over “Our Americas: new worlds still in progress”

*

Ton van ’t Hof vertaalt een gedicht van Ann Cotten op Poetry.

*

Han van der Vegt, een voorlopige biografie.

*

Nieuwe gedichten van Henk van Loenen alias Juliën Holtrigter op Versindaba.

*

De Ulysses verfilmd in zwart-wit (1967) in 17 delen op Ron Silliman:

%d bloggers liken dit: