Het nieuwe nummer van rekto:verso is een dossier over de hernieuwde aandacht voor het ambacht in de meest diverse disciplines:   “Kunstenaars willen opnieuw iets kunnen, werken met materialen, opnieuw hun handen vuilmaken. Het einde van het conceptualisme of een anti-intellectualistische reflex?” stelt het redactioneel.  In de literatuur geldt Thomése als zo’n typische ambachtsman die alle genres aankan:

“Als je Thomése met andere schrijvers vergelijkt, is hij als een dichter die het vrije vers verfoeit als te makkelijk, maar steeds kiest voor een bestaande vorm als het sonnet of het rondeel. Of als een Nederlands lid van de Ouvroir de Littérature potentielle (Oulipo). Zoals Georges Perec en Raymond Queneau zichzelf tot grote creativiteit dwongen door zichzelf regels op te leggen – een roman zonder de letter e, een verhalenbundel van 99 variaties op één verhaal of een roman gebaseerd op wiskundige formules – zo bereikt Thomése maximale zeggingskracht door zijn keuze voor een gedefinieerd genre. In de beperking toont zich de meester.

Dat wil niet zeggen dat Thomése dwangmatig een voor een alle mogelijke genres afgaat. Voorop staat het plezier in het schrijven. Als hij aandrang voelt om verder te gaan op een ingeslagen pad, doet hij dat gewoon. Maar dan schrijft hij ook werkelijk een vervolg – en geen variatie. Zo is J.Kessels: The Novel ontstaan uit enkele verhalen over dezelfde Kessels die al in 2001 verschenen in de verhalenbundel Greatest Hits. En ook na verschijning van de roman heeft hij nieuwe Kessels-verhalen geschreven. Naar verluidt overweegt hij zelfs een vervolg. We zullen zien. Het mooist zou zijn als Thomése van tevoren aankondigt welk genre hij nu zal beoefenen. Als in het restaurant van een driesterrenkok: op het menu kun je precies lezen wat je krijgt en toch word je verpletterd door de hemelse smaak van het gerecht. Thomése kan dan echt laten zien hoe ambachtelijk vakmanschap tot het ware meesterschap leidt.”

Lees het volledige artikel van Maarten Dessing op rekto:verso

Advertenties
[Ingezonden bericht]
PERDU vrijdag 13 mei
DE MECENAS KOMT
Naar aanleiding van de Awaterprijs 2011 een avond over het thema ‘winnen & verliezen’ met poëzie, verhalen en beschouwingen.
Het raamwerk van de avond wordt gevormd door een loterij; dat wil zeggen dat iedere bezoeker bij binnenkomst een lot krijgt en dat er gedurende de hele avond prijzen worden verloot. Aan het eind van de avond zal de ene helft van het publiek mooie prijzen hebben gewonnen en de andere helft helemaal niets. Tussen de bedrijven door zal het thema worden belicht in gedichten, verhalen en beschouwingen. Bijdragen van Hans Kloos, Micha Hamel, Richtje Reinsma, Victor Schiferli,  Roel Benz van den Berg en Dirk van Weelden. Tevens zal de mok die bij de Awaterprijs 2011 hoort worden overhandigd aan de winnaar.. Verder muziek door Jaap Boots en beeld door Dirk Vis. Presentatie Erik Menkveld. Samenstelling K. Michel.
Reserveren aanbevolen  via perdu@perdu.nl – Meer info op de website van Perdu.
Vrijdag 13 mei, aanvang 20.30 uur
Perdu Kloveniersburgwal 86    1012 CZ Amsterdam  Tel: 020 422 05 42

Uit het evaluatierapport van het Vlaams Fonds voor de Letteren over de literaire tijdschriften anno 2010:

” (…)  de commissie durft het huidige aanbod aan literaire tijdschriften in Vlaanderen nog altijd een verademing te noemen. De Brakke Hond, Deus ex Machina, DW B, Kluger Hans, De Leeswelp, nY, Spiegel der Letteren en Zacht Lawijd presenteerden in 2010 een mix van jonge, oude, onbekende en gevestigde schrijvers die de meest diverse genres uittestten. Zacht Lawijd houdt het op helder geschreven literatuurhistorische bijdragen, De Leeswelp bekwaamt zich in berichtgeving over kinder- en jeugdliteratuur, Spiegel der Letteren focust op de literatuurwetenschap. De Brakke Hond en Kluger Hans bieden overwegend primaire literatuur, waarbij voor het eerste blad leesbaarheid en degelijkheid voorop staan, en voor het tweede zowel vorm als tekst vaker wel dan niet afwijken van de ‘norm’. In Deus ex Machina blijkt heel veel mogelijk te zijn, maar een constante is de fantasierijke dossiermatige aanpak. DWB en nY gaan voor ambitieuze literatuur uit binnen- en buitenland en doorwrochte, vaak rond relevante kwesties gegroepeerde essays, waarbij doorwrocht zeker niet synoniem hoeft te zijn met moeilijk te begrijpen.”

Lees hier het volledige rapport.

%d bloggers liken dit: