danchaon.com < book info here
jamiesonfry.com < full credits here
(special thanks to Patrick Brown)

Vodpod videos no longer available.

more about "Trailer voor nieuwe roman van Dan Chaon", posted with vodpod

Advertenties

“Ik heb meer medelijden met hen die over het waarschijnlijke, gewettigde en nabije dromen dan met hen die zich verliezen in het verre en vreemde. Zij die groots dromen zijn gek, geloven in wat ze dromen en zijn gelukkig, of het zijn dagdromers voor wie het mijmeren muziek van de ziel is, die hen wiegt zonder hun iets te zeggen. Maar hij die het onmogelijke droomt, loopt de reële kans op een werkelijke teleurstelling. Het kan me niet erg bedrukken dat ik nooit een Romeins keizer ben geworden, maar het kan me verdriet doen nooit een woord te hebben gewisseld met de naaister die om een uur of negen altijd rechts de hoek omgaat. ”  Pessoa, Boek der Rusteloosheid

Jackson Pollock

augustus 30, 2009

Vodpod videos no longer available.

more about "Jackson Pollock", posted with vodpod

Spiral Jetty

augustus 30, 2009

Spiral Jetty, de legendarische creatie van vroeggestorven landschapskunstenaar Robert Smithson

Vodpod videos no longer available.

more about “Spiral Jetty“, posted with vodpod

Marion Nestle

augustus 28, 2009

Vodpod videos no longer available.

more about "Marion Nestle", posted with vodpod

“Ja, op hetland is cassavepoeder het witste wat er is: witter dan katoen, de reiger, de kleren aan de lijn. Van de rasp in de troggen, van de kneedplank in de bekkens, wordt een pulp gepuurd en herpuurd, om, blauwachtig, te bezinken op de bodem van water en melk – het stijfsel, zuiver, rein als een verrassing. Haar naam was Maria Exita. Was het sinds mei, of sinds wanneer? Hij dacht mei, misschien, de mooiste maand – maand van dauw, van de Maagd, van helder licht op de velden. Paren  trouwden, feesten werden gevierd; op een daarvan had hij haar opgemerkt: zij, bloem.”

J.G. Rosa, Substantie uit De derde oever van de rivier. (vertaling August Willemsen)

What the f

augustus 27, 2009

The F word. A look at the history of the word “fuck,” and its various transformations and euphemisms throughout time.

FWord-thumb-300x452-15022

%d bloggers liken dit: