This is that

september 30, 2008

May Heek                                                                           Katja Mater

Meer op de intrigerende blog van This is that.

Nam June Paik in Bozar

september 30, 2008

Nam June Paik, The honderd en acht kwellingen van de mensheid.

7 oktober in Bozar in het kader van het Korea-festival.

Worldfamous Words

september 29, 2008

De lijst der Wereldberoemde woorden:

1. TAXI

2. TV

3. COCA COLA

4. LOVE

5. EINSTEIN

6. $

7. SHOP

8. MOZART

De kleuren van Gerhard Richter

september 29, 2008

 Gerhard Richter '4900 Farben'

“I consider belief of every kind, from astrology to every elevated religion and all great ideologies, to be superfluous and mortally dangerous. We no longer need such things. We ought to work out different strategies against misery and injustice, war and catastrophes.” Dixit Gerhard Richter.

Momenteel in de Serpentine Gallery.

Ruth Lasters – spring

september 26, 2008

Ruth Lasters: spring

Ovaleske gedichten

september 26, 2008

Een
Franse
revolutie
een Spaanse
oorlog een
balkanconflict
soldaten en burgers
in het donker op
drift glisse
glisse
smile
in my
deep.

(uit mijn : ‘Ovaleske gedichten‘)

Kiki Li

september 25, 2008

(Vergeten passage)

Het eerste wat mij na die langdurig merkwaardige bewustloosheid weer welkom heette in de wereld van de levende  soorten en de dode voorwerpen was  dus  den tepel, den zeer donkeren moet ik zeggen, den zeer groten donkeren stijven tepel van prinses Bwanita. Ik botste er geheel zonder opzettelijkheid met mijn neus tegen en bood mijn oprechte excuses aan. prinses Bwanita lachte mij vergevingsgezind toe en liet haar hand uit eigen beweging op zoek gaan naar mijn niet langer comateuze geslachtsorgaan. Toen zij deze gevonden had begon zij erover te str… maar heb ik dat avontuur al nieteerder verteld, in Club Minestral, ter gelegenheid  van kunstenaar Boris zijn vertrek (het vijfentachtigste) naar zijn Russische geboortegrond?
Waren niet alle belangrijke personen van de stad daar aanwezig?
Reden de trams al toen we weggingen?
Stroomde de rivier al door de oude stad?
Hadden ze de kaarsenpan al uitgevonden?
Wisten ze hoe ze een konijn moeten wegtoveren?
Jamaar.

%d bloggers liken dit: